KIM structureert

kennis structureren
en borgen

Kennismanagement

 

Kennis is het totaal van Informatie maal Ervaring, Vaardigheden en Attitude. Een heel abstract begrip dus, want kennis is iets dat vooral in de hoofden van mensen zit. En daar zit de uitdaging voor veel organisaties, want hoe voorkom je dat kennis verdwijnt en/of het wiel steeds opnieuw uitgevonden moet worden?

 

Door middel van kennismanagement, dat als doel heeft om de kennis van het individu de kennis van de organisatie te laten worden, kun je kennisverlies minimaliseren en kennis hergebruiken. 

Er ontstaat collectieve intelligentie.

 

Een goed opgezet kennismanagementsysteem leidt onder andere tot het:

  • Verhogen van snelheid en flexibiliteit

  • Verhogen van efficiency en productiviteit

  • Borgen en verbeteren van kwaliteit

  • Bevorderen van continuïteit en medewerkerstevredenheid

Eerdere projecten

HKZ voorbeeldhandboek

 

In opdracht van Scienta een voorbeeldhandboek voor de zorg geschreven.

Jaarplan

 

In opdracht van DPDgroup het jaarplan van 200 pagina's teruggebracht naar 20 pagina's.

Over KIM

 

Dankzij 15 jaar werkervaring in diverse branches, bedrijven en afdelingen, waaronder auditing binnen de ISO-certificering en HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector), heb ik een brede kijk op kwaliteit, informatie en kennis.

 

Deze kijk deel ik graag met het MKB, middels advies en begeleiding bij het creëren van orde en overzicht in informatie. Hierbij ga ik zeer pragmatisch te werk.

 

Ik ben ondernemend, sociaal en creatief. Ik houd van orde scheppen in chaos en zie overal kans voor verbetering!

 

KIM structureert staat echter niet alleen voor de persoon Kim van Hoesel, maar ook voor Kwaliteit & Informatie Management;

Kwaliteitsmanagement beoogt aan te sturen op het verbeteren van kwaliteit.

Informatiemanagement is het proces dat ervoor zorgt dat de informatiebehoeften worden vertaald in informatievoorziening.

Management van kennis of kennisbeheer is het proces van het maken, delen, gebruiken en beheren van de kennis en informatie.

 

Juist na tijden van Corona, waarbij men zoveel mogelijk thuis diende te werken,

is het van belang dat kennis goed georganiseerd is!

Klant over KIM:

 

"Een sterke kwaliteit van Kim is dat zij echt structuur brengt en realiseert in ons bedrijf.

 

Kim doet samen met jou eerst een grondige analyse en gaat dan de gedefinieerde actiepunten in overleg verder prioriteren. 

Heel veel zaken komen aan bod; de company verkenner, de factuurlayout, de verschillende contracten, de digitale communicatie met klant én kandidaat, de KPI rapportage en het personeelshandboek. Kortom alle zaken die impact hebben op de klant, kandidaat én medewerkers.

Hierbij gaat ze steeds erg professioneel en proactief te werk. Kim zal het ook niet nalaten om zelf met voorstellen te komen en dat doet ze op een aangename, dynamische manier. Ook integreert zij goed in het team. Kim is van vele markten thuis.

Wij zijn dan ook erg blij met het resultaat want Stroom wordt nu op een meer professionele wijze gepercipieerd."

 

Aldus Bob Morias van Stroom Recruitment.

Contact

 

Mijn missie is om alle kennis binnen een organisatie dermate te ontsluiten, structureren en borgen dat het bedrijf verder kan professionaliseren. Daartoe bied ik een uitgebreide reeks diensten aan.

Wilt u weten wat KIM structureert voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op via onderstaand formulier, mail naar info@KIMstructureert.nl of bel 06 21 49 48 31. Ik hoor graag van u!

Naam  
E-mail  
Bericht